Zahájení: Začátek října. Naskočit můžete nicméně kdykoli.
Cena: za celý ročník 4.800 / 2,900 Kč za jedno pololetí
☢ Pro skeptiky / uzlíčky nervů jsou zde vzorové hodiny.
Hodiny: jednou týdně 16:00 - 17:30 nebo 17:40 – 19:10.
Co, jen jednou týdně?! - Odpouštím vám, neb nevíte co říkáte.
☢ A co individuál? Vedete individuál? Já chci jedině individuál.

Učebnice: You. Have. Got. To. Be. Kidding. Me.
Místo: Areál bývalých kasáren, budova studentských kolejí.
Přihlašování: milan.sacha.jr@gmail.com
Oh yeah, we're on Facebook, too.

BEE'S KNEES: NOT EUROENGLISH. NOT HEADWAY ENGLISH. NOT PROKOP FAMILY ENGLISH. ENGLISH. THE REAL DEAL. MARCHING TO THE BEAT OF OUR OWN DRUMMER SINCE 1997.

Questions and Answers

◼  JAKÉ TYPY STUDENTŮ HLEDÁME
◼  PROČ UČÍME TAK, JAK UČÍME
◼  ÚROVNĚ

Nahrávka namátkově vybrané kompletní hodiny (bez konverzací studentů mezi sebou)

Here's more of the same. A lot more. A lot.


THE ORIGINAL HOME PAGE.