Book of Stories Vol. 1: Vocabulary

Sneaking Up On Grandma
My Year of Living Dangerously
Childhood: Then and Now
Like a Heart Attack
Facebook Wars
Back in the Saddle
Independence Day At Target
Meet the Cheerleader: Adrienne
To My Best Friend
Kyle, the Turn-Around Kid
The Girl From The Muffler Commercial
Fraternizing with the Enemy
When Exactly Do Kids Grow Up?
How to Get Out of a Traffic Ticket

Sneaking Up On Grandma


be bored out of one's mind  strašně se nudit
sneak up on sb  tajně se k někomu připlížit
she was game  přišlo jí to jako výborný nápad (šla do toho taky)
go along with st  svézt se s (něčím nápadem)
assume  předpokládat
bail sb out  vytáhnout z bryndy
the shit hit the fan  nastal průser, začalo být zle
spies and burglars  špióni a lupiči
either of them  kterýkoli z nich dvou
snotty  zde: usmrkaný
be on the move  být neustále v pohybu
startle  vystrašit, vylekat
* prime target  hlavní cíl
he's totally unflappable  s ním nic nehne
a huge blow to his ego  obrovská rána pro jeho ego
fuss over st  rozčilovat se (lehce) kvůli
dust st  oprašovat, utírat prach z
rearrange  přeskládat
knick-knacks  cetky, cerepetičky
fragile  křehký
take off  zde: vznést se
scream at the top of one's lungs  ze všech sil zařvat
* duck  sehnout se, přikrčit se
* creep  plížit se
crawl  plazit se
tiptoe  jít po špičkách
hum  broukat si
rip  trhat, škubat
a watering can  konvička na zalévání
collect oneself  otřepat se z něčeho
tell sb off  vynadat
sneaky  nenápadný, kradmý
* a stoop  schůdky před domem
wise up  prozřít, prokouknout situaci
you should have known better  jak jsi mohl udělat takovou blbost?
dumb  hloupý
tell on sb  prásknout to na někoho

My Year of Living Dangerously


a woodchuck  svišť
risk assessment  vyhodnocení rizik
* barrell  řítit se
ancient  stařičký, starodávný
a tire  pneumatika
* a lair  doupě
come to a stop  zastavit se
handlebars  řidítka
hedge one's bets  rozložit riziko, vsadit na víc možností
ancestors  předkové
stay out of harm's way  dávat na sebe pozor, zbytečně neriskovat
not if I can help it  jen přes mou mrtvolu
stick to st  držet se něčeho
steer clear of st  vyhýbat se něčemu, mít se na pozoru před
that's out of the question  to je vyloučeno, to nepřichází v úvahu
work like a charm  dokonale fungovat, zabrat
* a string  zde: šňůra (let)
* injury-free  bez zranění
nag  dotírat na někoho
broaden one's horizons  rozšířit si obzory
pass (up) on st  nechat si něco (schválně) ujít
chew st  kousat do něčeho, žvýkat
give it a shot  zkusit to
hindsight is 20/20  po bitvě je každý generálem
turn st down  odmítnout
reassess  přehodnotit
judgement  úsudek, rozum
a drawback  nedostatek, stinná stránka
I get a kick out of it  mě to vždycky hrozně pobaví
just as smart  úplně stejně chytrá
come along  přijít, objevit se
eavesdrop on st  tajně naslouchat
snippet  útržek
scrape off  seškrábat
a layer  vrstva
* pebbles  kamínky, oblázky
dive  po hlavě skočit, vrhnout se
in retrospect  zpětně, z dnešního pohledu
a redneck  křupan
my life is on the line  v sázce je můj život
imply  nepřímo říkat
hide-and-seek  schovávaná
* make oneself scarce  zmizet, vypařit se
that won't fly  to (nám) neprojde
feel out of place  cítit se nepatřičně
remote  dálkové ovládání
* brush with death  zážitek smrdící hřbitovem
a coward  zbabělec
cautious  opatrný
a coast  zde: bez námahy proplouvat
loosen up  uvolnit se
approve of st  schvalovat
an attitude  postoj, přístup
have a change of heart  rozmyslet si to, otočit o 180 stupňů
call st off  odvolat
a trek  dlouhá túra
* schlep  vláčet se
* a hellhole  příšerné místo
drown  utopit (se)
stand up to st  vzepřít se
back down  couvnout
laughing stock  předmět posměchu
I'm all in  jdu do toho (se vším všudy)
for better or worse  ať už to dopadne jakkoli
unnerve sb  vynervovat
as far as I can tell  mám dojem, že
* an oar  veslo
* steer  řídit, nasměrovat
* zigzag  kličkovat
S-shaped  ve tvaru písmene S
12-foot  čtyřmetrový
* a life-preserver  záchranný pás, plovací vesta
sort st out  pořešit
six months in  po půl roce (od začátku)
* groan  sténat, vzdychat
* clutch  pevně držet
take st down a notch  trochu ubrat, snížit intenzitu
there's a catch  má to háček
* on good authority  z důvěryhodných zdrojů
venture sw  odvážit se někam
* a seal  tuleň, lachtan
reassuring  uklidňující
* tell time  poznat, kolik je hodin
pull it off  dokázat to, zvládnout to
minor  drobný, menší
a chef  šéfkuchař
learn st the hard way  naučit se tím, že to zažiju na vlastní kůži
* carjacking  násilné přivlastnění si cizího auta
mugging  loupežné přepadení (na ulici)
a nuisance  protivná věc, otrava
put sb off  zde: odradit
a nerd sociálně nikterak zdatný člověk
crawl out of the woodwork  vynořit se (odevšud, nevítán)
struggle to keep up  zoufale se snažit držet krok
be out of one's depth  nestíhat, být mimo
have one's pick of st  moct si vybírat z
know when to hold them and know when to fold them  poznat, kdy nemá cenu bojovat (z pokeru)
go nuts  zde: posluž si, do toho
last but not least  v neposlední řadě
take st up  začít se (sportem)
a jerk  debil
be a little on the heavy side  nebýt z nejštíhlejších
granted, ...  uznávám, že
better safe then sorry  zhruba: dvakrát měř, jednou řež
bend  ohnout
rope sb into st  zlanařit
have the guts to do st  mít odvahu

Childhood: Then and Now


tag along  přifařit se k někomu a následovat ho (jak ocásek)
a burden  zátěž
a playdate  společné hlídání dětí
scurry pelášit
wiffle ball  plastový míček
a dent  promáčknout
* squirt  stříkat
soaked  promáčený
shiver klepat se (zimou)
pads  vycpávky, chrániče
let alone  natož
thrilling  vzrušující, strhující
a bruise  modřina
a scab  strup
a badge of honor  vyznamenání (něco čím se člověk může chlubit)
scrap wood  kusy dřeva (odpad)
at random  namátkově
give out  povolit, nevydržet
berries  vše bobulovité
* monkey bars  prolézačka
dangle st  pohupovat něčím
threaten  vyhrožovat, hrozit
give sb the finger vystrčit prostředníček na
chase after sb  honit někoho
tie sb up  svázat
an anthill mraveniště
* a puddle  kaluž
sewage  splašky
* flourish  vzkvétat
a badass  drsňák
* perv  úchyl (zkrácené pervert)
kidnap sb  unést někoho
creepy  ze kterého jde strach / co nahání husí kůži
steer clear of st  cíleně se vyhýbat
* a limb  končetina
cowardly  zbabělý
coddled  rozmazlený
* with sb in tow  mít v závěsu, táhnout za sebou
for that matter  a ostatně ani
short attention span  porucha soustředění
distract  rozptylovat
I'm on call 24/7  musím být na telefonu celý den
we are running out of beer  dochází nám pivo
they have a sale on st  mají něco ve slevě
right away  hned, okamžitě
drop whatever you're doing  přestaň s tím co děláš
head out  vyrazit ven
it pays the bills  nějak se vydělávat musí
she and I go way back  my se kamarádíme odjakživa
we hit it off  hned jsme si padly do noty
a soul mate  spřízněná duše
dare sb to do st  vyhecovat k ("že to neuděláš!")
competitive  soutěživý
oneupmanship  soutěživost (kdy se dva navzájem přebíjí)
do sb one better  přebít někoho (jít o krok dál než on)
* raise the stakes  zvýšit sázku
* … and whatnot  … a bůhvíco ještě
laid-back  pohodový
be all fired up  být plný elánu, nadšení
come across as  působit jako (typ člověka)
ditsy  přihlouplá (trdlo)
she won't last  ta tady moc dlouho nevydrží
mind-set  to jak člověk uvažuje, nastavení mysli
at the drop of a hat  bez prodlení, bez velkého přemýšlení
throw sb off track  vyvést z rovnováhy, vykolejit
immature  dětinský, nevyzrálý

Meet the Cheerleaders: Sarah


* mystified  zaražený, nechápající
* who on earth is she?  kdo to herdek je?
* a clipboard  podložka na psaní
* take a measurement  provést měření
humiliating  ponižující
glamour  kouzlo osobnosti
judge sb on st  posuzovat podle
it'll make you or break you  tam se ukáže jestli na to máš nebo ne
I'm at the top of my game  jsem v nejlepší formě, šlapu na 100%
derail  vykolejit
let one's guard down polevit v koncentraci
it was the end of the line for me  tím jsem skončil
pale  bledý
tan  opalovat se
feel free to leave  klidně odejdi
a drama queen  člověk s lehce hysterickými sklony
label  označit za
go nuts  zde: bláznit, šílet z něčeho
take a toll on st  negativně se projevit na
get sb down  psychicky ubíjet
it sucks  je to na prd
it goes with the territory  to k tomu (věku) patří
put up with st  snášet, tolerovat
the other day  onehdá, nedávno
* beyond words  víc než lze popsat slovy
he knows better than to  už ví, že nemá smysl
talk sb out of st  rozmluvit někomu něco
let st slide  nechat být, neřešit
not anytime soon  v dohledné době ne
rent st out  pronajímat
not all that much  zas tak moc ne

Like a Heart Attack


every now and then  čas od času
a tattoo parlor  tetovací salón
past st  za (úrovní něčeho)
mind one's own business  hledět si svého
do a 180  provést otočku
stick one's head in  strčit hlavu dovnitř
grin  usmívat se od ucha k uchu
be high  být pod vlivem drog/alkoholu
wink at sb  mrknout na (spiklenecky)
be taken aback  zaražený
* cargo pants  kapsáče (kalhoty)
ratty  rozškubaný, otrhaný
sleeve  rukáv
look out for sb  dávat na někoho pozor
glance at sb  krátce se podívat, mrknout na
nope  hovorové 'ne'
* drool  slintat
worship sb  zbožňovat
he's not into you  není z tebe nijak urvaný
throw sb for a loop  zaskočit, vyvést z míry
blow sb off  odpálkovat
I won't stand for that  to si nenechám líbit
kinda  hovorově 'kind of' (trochu, docela)
cute  hezký, roztomilý
hit on sb  balit někoho
right off the bat  hned z první, z fleku
make an impression  udělat dojem
not either way  ani tak ani onak
a hunk  fešák, pohledný chlap
I was hooked  chytlo mě to (stala jsem se závislou)
it's about time  nejvyšší čas
matching  ladící (dohromady)
underwear  spodní prádlo
shoot the breeze  vykládat si, jen tak si povídat
browse through st  procházet si něco, probírat se něčím
eavesdrop on sb  tajně naslouchat
anything in particular?  něco konkrétního?
stare at sb  zírat na
out of nowhere  zničeho nic
* rib sb  rýpat do někoho
pathetic  ubohý, zoufalý, trapný
something to the effect of  něco ve smyslu ...
tease sb  posmívat se, dělat si srandu z, popichovat
on a whim  z náhlého popudu
screw st up  pokazit, podělat
* in some manner  nějakým způsobem
a counter  pult, přepážka
it turned out that  ukázalo se, že
in a row  v řadě, hned po sobě
flip through a book  listovat si knížkou
* make an attempt to  pokusit se
have a crush on sb  být zabouchnutý do
pushy  vlezlý
soft-spoken  klidný, tichý, mírný
* she went weak in the knees  podlomila se jí kolena
date  zde: chodit na rande
be seeing sb  chodit s někým
I can't bring myself to  nedokážu se přimět k tomu, abych
on the rocks  (vztah) krachující
as good as it gets  lepší už to být nemůže
* shade of red  odstín červené
* flip-flop  přemet
fireworks  ohňostroj
go off  spustit se
..., you name it  a tak různě (vše co k tomu patří)
a schedule  plán, rozvrh
my heart skipped a beat  rozbušilo se mi srdce
clue sb in on st  zasvětit, podat informace
it's my day off  mám ten den volno
rest assured that  buďte si jistí, že
the scoop  to podstatné (co musíš vědět)
confide in sb  svěřit se
keep st bottled up inside  dusit v sobě
burst  prasknout
cut sb some slack  být shovívavý, nebýt moc náročný na
picture st  představovat si
dozens  desítky (doslova: tucty)

No-Show For Sandy


perform  mít vystoupení
give st a lot of thought  hodně přemýšlet nad
like a ton of bricks  hroznou silou, strašně silně
mayor  starosta
mass transit  hromadná doprava
* a commuter train  příměstský vlak
take a chance  risknout to
brave st  čelem se postavit
venture sw  odvážit se někam
* smash sb's face in  rozbít hlavu
miss out on st  přijít o něco
a bunch of  pár, několik (hovorově)
sue sb for everything they're worth  zažalovat o všechno co má
be cool about st  brát něco úplně v pohodě
get a refund  dostat peníze nazpět | chances are, ...  je nanejvýš pravděpodobné, že
call st off  odvolat
in advance  předem
fall through  padnout (plány)
as much as the next guy  úplně stejně jako kdokoli jiný
I happen to know  já náhodou vím, že
struggle  bojovat s, zápasit s
suck it up  zatnout zuby a nestěžovat si
just as good  úplně stejně dobrý, o nic horší
mess with st  dělat binec v něčem
make it up to sb  vynahradit to někomu
* consolation  útěcha
they charged me  chtěli po mně (peníze)
* hefty  mastný, pořádný
a fee  poplatek
that's that  a dál není co dodat

Facebook Wars


cute  hezký, rozkošný
I hate to break it to you, but  tohle neuslyšíš rád, ale
the other day  onehdá, nedávno
a slave  otrok
underestimate  podcenit
come across st  narazit na něco
you should know better  měla bys mít víc rozumu
be grounded  mít zaracha
oh well  no co už (naděláš)
offensive and misleading  urážlivé a zavádějící
the way you turned out  co z tebe vyrostlo za člověka
an ungrateful brat  nevděčný spratek
don't mess with me  se mnou si nezahrávej
get it into your head  už si to konečně uvědom
chores  domácí práce
pick up after sb  uklízet po někom
be my guest  posluž si, klidně
brag about st  chlubit se něčím
lame  ubohý, trapný (hovorově)
water, weed and mow the lawn  zalévat, trhat plevel a sekat trávník
a shovel  lopata, házet lopatou
* veggies  zelenina
puke  blít, zvracet
watch out  dávat si pozor
put up with st  snášet něco, trpět něco
I snapped  bouchla jsem
get even  srovnat účty, pomstít se
holler at sb  volat na někoho
you can't be bothered to do it  kašlete na to, abyste (nestojí vám to za to)
flip out  vyletět z kůže, vzteknout se
this one is a doozy  tohle je fakt mimořádná lahůdka
make a bed  ustlat postel
it never occurred to me that  nikdy mě ani nenapadlo, že
make st up  vymyslet si (co není pravda)
you suck at it  vůbec ti to nejde
payback's a bitch  boží mlýny melou, všechno se ti jednou vrátí
boy, was she mad  ta byla teda naštvaná
address an issue  vyjádřit se k tématu
work st off  odpracovat si něco
chores  domácí práce
sweep  zametat
a counter top  kuchyňská linka
wipe st down  utřít
same goes for  totéž platí pro
I'm 20 going on 21  brzo mi bude 21
* … what have you  … a tak dál
* not so much as a thank-you  ani jedno mizerné děkuju
follow-up interview  dodatečný pohovor
a volunteer  dobrovolník
blow half a day doing st  promrhat půl dne nějakou činností
a power cord  šňůra do elektřiny
not anytime soon  v dohledné době ne
you got it easy  ty to máš snadné
for my taste  na můj vkus
* a .45  pistole ráže .45
there's more where that came from  ještě toho v zásobě mám dost
I'm out  už jsem všechno vypotřeboval
for all you know  co ty víš; je dost dobře možné, že
just for the record  jenom na okraj, jen pro informaci
freshman  prvák (na střední/vysoké škole)
I want it badly  hrozně moc to chci
tryouts  talentovky
pay off  vyplatit se
take your time  nemusíš spěchat
get engaged zasnoubit se
* pinch sb  štípnout (aby se probral)
it's been a while  už je to dlouho (co naposled...)
we barely make ends meet  taktak že vyjdeme s penězi
beggars can't be choosers  v takové situaci si člověk nemůže moc vybírat

Meet the Cheerleader: Rhoneé


* try out for st  jít na konkurs do (týmu)
* make the front page  dostat se na první stránku novin
a bathing suit  plavky (dámské)
get it just right  dokonale trefit, udělat přesně jak je potřeba
it comes naturally to me  to mně jde úplně samo
(it spread) through word of mouth  rozneslo se to, lidi si to řekli
root for sb  fandit někomu
flatter  lichotit
we were struggling  nešlo nám to, trápili jsme se
I could use some money  nějaké prachy by se mi hodily
I'm not bitter  už se tím netrápím, už nejsem na nikoho naštvaný

Back in the Saddle


bust st  rozbít, zlomit (hovorově)
catch up on st  dohánět co jste zameškali
I'm going stir-crazy  už to se mnou šije (už tady nevydržím ani minutu)
bend  ohnout
crutches  berle
drop st off  zanést/zavézt něco někam
cast  sádra
get a pass  ujít potrestání (dostat odpustek)
a douchebag  kretén (vulg.)
pissed  nasraný
walk out on st odejít od, vykašlat se na
he went to a lot of trouble  stálo ho to hodně úsilí
on sb's account  kvůli někomu, pro někoho
grateful  vděčný
oh well  no co naděláš (povzdech)
he didn't get the memo  k němu se to nedoneslo (ironicky)
hold out  ještě vydržet
* a pioneer  průzkumník
dig st out  vyhrabat (zpod hromady)
* hobble  belhat se
porch  veranda
jam / cram/ stuff  narvat, nacpat
head sw  valit někam (směřovat, jít)
it takes a lot out of you  to vyčerpá, to stojí hodně sil
those two things don't mix  ty dvě věci nejdou dohromady
* limp  kulhat
reach into st  sáhnout do
he lost his grip on st  něco mu vyklouzlo z rukou
help oneself to st  obsloužit se
make good time  stíhat (mít časovou rezervu)
sure enough  a taky že jo
by the time I got there  než jsem tam přišel tak už
grab st  popadnout
holler at sb  zavolat, zakřičet
kick back  dát si leháro, hodit nohy na stůl
crack open  otevřít si (flašku)
sweaty  zpocený
a workout  (posilovací) trénink
soaked  promočený
* hose st off  opláchnout
pain in the ass  otravná věc, otravný člověk
there's no time like the present  není důvod to oddalovat
I'm all out  už jsem všechno vypotřeboval
it occurred to me that ...  napadlo mě, že
duct-tape st up  zalepit páskou
one hell of a fight  šílený/neuvěřitelný boj
dry off  osušit se
itch  svědit
scratch  poškrábat
it did the trick  zabralo to, zafungovalo to
a chunk  velký kus
pliers  kleště
* a hacksaw  pilka na železo
right off the bat  hned z první, okamžitě
a saw  řezat (pilkou)
tear st off  odtrhnout
skip st  přeskočit
a stab wound  bodná rána
bandage st up  obvázat
stitches  stehy
long story short, ...  abych to zbytečně neprodlužoval
that's a bummer  to je blbé
things are working out for me  všechno mi hezky vychází
be a dick about st  chovat se jako debil (v nějaké věci)
give sb a ride  svézt
I get the impression that  mám takový dojem, že
pan out  dobře dopadnout, vyvrbit se

Independence Day At Target


an aisle  ulička (mezi regály)
as opposed to st  oproti
a towel  ručník
appliance  přístroj (kuchyňský)
not bat an eye  ani nemrknout
thrilled  nadšený, u vytržení
split from sb  oddělit se od
more often than not  ve většině případů
annoyed  otrávený
cut st short  předčasně ukončit
do a double take  nevěřícně se podívat na
whachamacalit  takové to cosi
a gadget  bazmek
what gives?  co se to tady děje? co to má znamenat?
* a leash  vodítko
my pet peeve  něco co mě vytáčí (a nikoho jiného ne)
freak out  panikařit
ditto  totéž
the other way around  naopak
oh give me a break  vy jste se snad zbláznili, to nemyslíte vážně
what's the deal with st  jak se věco mají s
self-esteem  zdravé sebevědomí
accomplishment  úspěchy (čeho člověk dosáhl)
* food court  pasáž s restauracemi v nákupním centru
he did a hell of a job  zvládl to fantasticky
a condition  podmínka
it caught my eye  zaujalo mě to
I'll sit this one out  tohle kolo vynechám
thoroughly  důkladně
that's the whole point  o nic jiného nejde, v tom je celý smysl
set foot in (a place)  vkročit někam
I'm torn  jsem rozpolcen
then again  na druhé straně ale
hesitate  váhat
under no circumstances  za žádných okolností
screw it!  kašlu na to
fend for oneself  (být schopen) postarat se sám o sebe
a (sales) clerk  prodavač
be on one's best behavior  chovat se vzorně
watch your manners/language  chovat se / mluvit slušně
blend with st  splynout s
feel vindicated  cítit zadostiučinění
fret  nervovat se, panikařit
* delude oneself  nalhávat si něco
granted, it was ...  pravda, bylo to ...
as safe as it gets  naprosto bezpečné
resist the urge to do st  odolat pokušení
pace nervózně popocházet
lose it  vybuchnout / sesypat se
at 5 on the nose  na minutu přesně v pět
* walk with a swagger  pyšně si vykračovat
strut  vykračovat si
* dilute  zředit
you might as well ask  to už se stejně tak dobře můžete zeptat
she was a mess  byla v hrozném stavu
be addicted to st být závislý na
you were in no shape to do st  nebyla jsi s to (něco udělat)
raise a child  vychovat dítě
hitch a ride  svézt se stopem
what has become of me  co se to se mnou stalo (co jsem za člověka)
get admitted to college  být přijat na výšku
an applicant  uchazeč
a speeding ticket  pokuta za rychlou jízdu
it's not a big deal  o nic nejde, to je v pohodě, žádný velký problém, to je maličkost
commute  dojíždění do práce
I got pulled over  zastavili mě policajti
screw this  na tohle se můžu vykašlat
your loss  tvoje chyba (jak chceš)

Meet the Cheerleader: Adrienne


reconsider  přehodnotit, znovu zvážit, rozmyslet si něco
I can't catch a break  nic mi nevychází, furt mám hroznou smůlu
backstabbing  podrazáctví
trash-talking  pomlouvání
look out for sb  dávat na někoho pozor (aby se mu nic nestalo)
a role model  vzor (životní)
work construction  pracovat na stavbě
I'm sincerely amazed  upřímně žasnu
juggle  zvládat (několik věcí najednou)
flatter  lichotit
self-esteem  sebevědomí (zdravé)
put in a lot of effort  vložit do něčeho hodně úsilí
hit on sb  balit někoho
she's intimidating  jde z ní strach (je to silná osobnost)
she has a point  na tom co říká něco je
she gives off a vibe  něco zvláštního vyzařuje
take a detour  jet oklikou
she's all prim and proper  je to taková princeznička
back in the day  svého času
there's only so much money  (máme na to) omezené množství peněz
pass st off on sb  shodit na někoho jiného (povinnost)
do one's part  splnit si své povinnosti
spoil sb  rozmazlit
awesome  úžasný
which is not to say  čímž netvrdím / což neznamená, že
I'm having my picture taken  fotí mě
get everything right  všechno správně udělat/přichystat
* thaw out  rozmrazit, roztát
* underneath  pod
an outfit  oblečení (komplet, na určitou příležitost)
* long johns  podvlékačky
sleeve  rukáv
a sweatshirt  mikina
I made the team  dostal jsem se do týmu (vybrali mě)
it's my calling  je to moje životní poslání
put st on hold dočasně dát k ledu
give it a shot  zkusit to
she's stuck there  trčí tam
I can't take it  už to nesnesu, už je toho na mě moc
people person  společenský člověk (který dobře komunikuje s ostatními)
it went a long way towards st  hodně to pomohlo při něčem
achieve a goal  dosáhnout cíle
struggle  bojovat, trápit se, zoufale se snažit
it's a disaster waiting to happen  tohle dopadne špatně, to je časovaná bomba
a lawsuit  žaloba
* a slab  flák, kusisko
concrete  beton
a sledgehammer  pneumatické kladivo
* four-by-four  zde: trám (profil 10x10cm)
* wuss out  vyměknout, ztratit odvahu
that was it  a tím to haslo
get rid of sb  zbavit se někoho
stick it out  vydržet, ustát

To My Best Friend


hang out with sb  kamarádit se s
you can't blame them  nejde se jim divit
back then  tehdy ještě
I was the new kid on the block  byla jsem tam nová
a weirdo  podivín
on top of all that  a k tomu všemu ještě
get along with sb  vycházet s někým
hardly ever  málokdy, skoro nikdy
come along  objevit se, přijít na scénu
thankful  vděčný, rád za něco
if it wasn't for you  nebýt tebe, kdyby nebylo tebe
pure misery  čiré utrpení
hit it off  okamžitě se skamarádit
(change) on a dime  změnit se z okamžiku na okamžik
a pro  profík
drive sb to tears  dohnat k pláči
patiently  trpělivě
keep from falling over  zabránit tomu, aby spadl
get st right  zde: pořádně se něco naučit dělat
a sidewalk  chodník
raised  vyvýšený
avoid  vyhnout se
pothole  díra v silnici
watch out for st  dávat si pozor na
an intersection  křižovatka
run sb over  přejet někoho (autem)
explore  zkoumat, dělat průzkum
* a fort  pevnost
a branch  větev
drag  táhnout, tahat
to our credit, ...  ke cti nám slouží, že
play along  nevzpouzet se, hrát tu hru s nimi
a basement  suterén
pretend  předstírat
* potion  lektvar
glue  lepidlo
get one's hands on st  dopnout se k něčemu
disgusting  nechutný, odporný
now that I think about it  když nad tím tak přemýšlím
I dare you to drink this  že to nevypiješ!
on the spot  na místě
too bad  škoda, že
next thing I knew  ani jsem se nenedála a už
be ahead of sb  být před někým (v něčem)
since  zde: jelikož
customs  zde: celnice
apart from  kromě
a line  fronta
awesome  úžasný
get in the way  překážet, narušit
on a regular basis  pravidelně
fade away  postupně vyšumět, vymizet
it wasn't until much later  až mnohem později
we might as well leave  to už zrovna můžeme odejít
at one point  v jedné chvíli
every once in a while  čas od času
we barely knew them  skoro jsme je neznali
overlap  překrývat se
namely  konkrétně
amazingly  (kupodivu) je to neuvěřitelné, ale
let alone  natož
bump into sb  narazit na
get to talking  dát se do řeči
catch up  po dlouhé době se sejít a říct si co je nového
we'll pick up where we left off  navážeme tam, kde jsme skončili
stand out  vyčnívat
* prom  školní ples
in my senior year  ve čtvrťáku
a bunch of people  pár lidí, grupa lidí
a mansion  velký dům
an ex bývalá, bývalý (manžel, přítelkyně etc.)
that's beside the point  o to teď ale nejde
I'm not into sports  sport mě moc nebere
I can take it or leave it  nemám na to žádný názor, nic to se mnou nedělá
creep sb out  nahánět hrůzu, husí kůži
freak out  zpanikařit
pretty much  v podstatě, víceméně
issues  zde: problémy
go south  jít do kytek
fall apart  rozpadnout se
it's still going strong  pořád ještě to jede (naplno)
* truth be told  popravdě řečeno
break up  rozejít se
I'm in it for the long haul  jde o dlouhodobý projekt (nenechám se odradit momentálními neúspěchy)
we have nothing in common  nemáme nic společného
a miracle zázrak
we lasted pretty long  vydrželi jsme spolu docela dlouho
patch st up dát dokupy (vztah)
as it happens  shodou okolností
in the fall  na podzim
keep an eye on sb  dohlídnout na
steal sb from sb  přebrat někomu (kluka, holku)
no offense  neber si to zle, ale
ruin st  pokazit

Kyle, the Turn-Around Kid


a jackass  pitomec
* prestigious  prestižní
* an internship  stáž
quality  vlastnost
attach st to st  připojit k, spojovat s
hit on sb  balit někoho
assign st  přidělit, zadat (úkol)
obnoxious  otravný, protivný
practical joke  kanadský žertík
* file st založit mezi papíry
pitch in  přiložit ruku k dílu
overwhelmed  zavalený (zde: prací)
bellyache  naříkat, stěžovat si
against my better judgement i když jsem tušil, že bych neměl
put sb in charge  pověřit někoho velením
a sticker  nálepka
buddy  kámoš
lit up rozsvícené
be furious  zuřit
* drench  promáčet
bust one's ass  dřít, tvrdě pracovat
a slob  lempl, lenoch, povaleč
significant  značný
sigh  ach jo, doslova: povzdech
he's got a lot of nerve  ten má teda drzost
blinds  žaluzie
in this line of work  v tomto oboru (typu práce)
* I'm a glorified babysitter  v podstatě tam jenom hlídám děcka
* wealthy  zámožný
put in a good word for sb  přimluvit se za
why are you here in the first place?  co tu vůbec pohledáváš?
trophy wife  žena na okrasu
spoil sb rotten  šíleně rozmazlit
wreck st  rozbít, zničit
* needless to say  nemusím dodávat, že
snap  vyštěknout na někoho
* disturbing  znepokojivý
humor sb  vycházet vstříc, ustupovat někomu
* slander  pomluvy
* livid  vzteky bez sebe
harrass  obtěžovat
subpar  podřadný
screw up  pokazit, podělat
I'm through  skončil jsem
work st off  odpracovat si něco
it gave me a pause  zarazilo mě to (a donutilo k zamyšlení)
considering his background  vzhledem k tomu z jakých poměrů pochází
top-of-the-line  nejkvalitnější (přístroj)
without batting an eye  bez mrknutí oka
I didn't see this coming  to jsem fakt nečekala
give sb the benefit of the doubt  někoho nezatratit, rozhodnout se někomu ještě věřit
you're on  přijímám tvou nabídku/výzvu
to the point where  až do té míry, že
next thing I knew, ...  ani jsem se nenadál a ...
* move up the corporate ladder  stoupat po žebříčku (ve firmě)
go figure  no kdo by to byl řekl

The Girl From The Muffler Commercial


a commercial  reklama (v televizi)
* muffler  tlumič
* you can put that in your pipe and smoke it  na to můžete vzít jed
treat sb nicely  chovat se k někomu hezky
pamper sb  rozmazlovat
love sb to death  šíleně mít rád
modest  skromný
ordinarily  za normálních okolností
pat sb on the back  poplácat po zádech, chválit
deserve  zasloužit si
pick sb up  vyzvednout
shift  šichta, směna
* punch out  zapsat odchod z práce
locker  (pracovní) skříňka s oblečením
regular clothes  normální oblečení
a ballgame  zápas (obvykle baseballový)
be in charge of st  mít (něco) na starosti
go along with st  nevzpírat se, neprotestovat (proti návrhu)
impress sb  udělat dojem na
* cologne  kolínská
dress up  hezky se obléct
hang out with sb  trávit čas s, kamarádit se s
I'd quit altogether  praštil bych s tím se vším všudy
unless  leda by, pokud ne
it bothers her  vadí jí to
fall for sb  zde: zamilovat se do | creek  potůček
I don't feel like it  nemám na to chuť
I'm game  do toho jdu taky
sacrifice obětovat, oběť
major  zásadní, velký
coveralls  kombinéza
melt sb's heart  rozněžnit
be jealous of sb  žárlit, závidět
get along with sb  dobře vycházet s
zone out  vypnout (mentálně), přestat poslouchat
blow sb off  odbýt, odpálkovat
neglect  zanedbávat
take st for granted  nevážit si, brát jako samozřejmost
I mean it  myslím to vážně
you can tell  jde to poznat
shoot the breeze  vykládat si (nezávazně)
besides  a navíc
a discount  sleva
spare parts  náhradní díly
cuddle  mazlit se
a reward  odměna
pick st up  zde: koupit
small-time  druhořadý
she's bound to lose  nevyhnutelně prohraje
* shoot to the top  vyletět až na vrchol
it happens to look  shodou okolností to vypadá
ask around  poptat se (známých)
for one thing  už jenom proto, že
trash  odpad, šmejd
unlike  na rozdíl od
she's got class  to je holka na úrovni
* stranded  ponechaný napospas osudu
be coming up  blížit se (datum)
I heard from her  ozvala se mi
a tie  kravata

Fraternizing with the Enemy


fraternize  bratříčkovat se
a closet  skříň
a pantry  spíž
* padded  vycpaný
take off  vyrazit (na cestu)
take apart  rozebrat, rozmontovat
adjust  upravit (si)
diaper  plenka
blend in  vplynout do davu
* bite the dust  vzít za své, skončit
* blow one's cover  prozradit svou pravou identitu
what gave you away  co tě prozradilo
* he went on to do st  následně pak
running trails  běžecké stezky
a schmuck  hlupák, trdlo
I call it like I see it  nazývám věci pravými jmény
keep company with  držet se u někoho, dělat společnost
keep up with  držet krok s
amusing  zábavný
* in equal measure  do stejné míry
be vocal  pořád se k něčemu nahlas vyjadřovat
* gravel  štěrk
a diner  malá restaurace
a pothole  díra v silnici
* merge  sloučit (se)
brave st  odvážit se na něco
* opt to do st  zvolit si možnost (choose to do)
consist of st  skládat se z (skupina)
* rolling hills  zvlněná krajina
gear  výbava
chicken out vyměknout
overestimate  přecenit
steep hill  prudký kopec
recover from st  vzpamatovat se, zotavit se
letdown  zklamání
huff and puff  funět
* intestines  vnitřnosti
inside out  naruby
put st in perspective  ukázat skutečnou důležitost
* recognize sb's presence  smířit se s něčí přítomností
pull st off  dokázat něco, úspěšně zvládnout
* fork out (money)  vypláznout (peníze)
* a loop  smyčka, zde: okruh
* (go) balls to the wall  jet naplno, na krev
hang in there  vydržet, nevzdávat to
sure enough  a fakt že jo
a bike rack  držák na kola
all things considered  celkem vzato
be in good shape  být na tom dobře (především fyzicky)
jersey  dres, trikot
once in a while  občas, čas od času

When Exactly Do Kids Grow Up?


* a slug  slimák
a meatloaf  karbanátek
sneak st in  propašovat
along with  spolu s
most of us anyway  nebo aspoň většina z nás
something along the lines of  něco ve smyslu
spy on sb  špehovat
a commute  dojíždění
it's a killer  je to šílené
an excuse  výmluva
remind sb of st  zde: připomenout někomu něco
a brochure  brožurka
well in advance  dlouho dopředu
on campus  na půdě univerzity
uneventful  nudný, nezajímavý (kdy se nic zajímavého neděje)
freaky  bizarní, rozhašený
for the time being  prozatím
go figure  neuvěřitelné, kdo by to byl čekal
text sb  poslat sms
an agenda  plán akce
* distinctly  zřetelně
beforehand  dopředu
* with time  to spare  v předstihu
she thought better of it  pak si to radši rozmyslela
fancy fajnové
a cell phone  mobil
a sigh  povzdech
I got to see her  měla jsem možnost ji vidět
spot sb  zpozorovat
a grin  úsměv od ucha k uchu
a bully  ten kdo šikanuje jiné lidi
ultimately  v konečném důsledku
largely because  z větší části proto, že
a weasel  vyčuraný člověk (doslova: lasička)
a badge  odznak
turn tricks  dělat prostitutku
sell watches for a living  živit se prodejem hodinek
a scumbag  hajzl, svině
* he did it on a dare  protože ho k tomu vyhecovali
weed  marihuana
a closet  skříň
predictable  předvídatelný
it was bound to happen  muselo k tomu dojít (bylo to nevyhnutelné)
for the record  jenom na okraj, jenom bych rád poznamenal, že
* a chump  ťulpas, hlupáček
come in handy  hodit se, šiknout se
* come by st  získat
stick one's neck out  nasadit vlastní krk (riskovat)
volunteer st  sám nabídnout
string sb along  vodit za nos
* play on st  využívat (cizích slabin)
a weakness  slabá stránka
what makes him tick  jak funguje, co je za člověka
shallow  plytký, povrchní
I had a field day with him  dělat jsem si s nim co jsem chtěl, pohrával jsem si s ním
most likely  s největší pravděpodobností
smarmy  úlisný
dress up  hezky se obléct
a sissy  slaboch (zženštilý typ)
back down  couvnout, ustoupit
stand up to sb vzepřít se někomu
chances are, ...   je nanejvýš pravděpodobné, že
* join the force  vstoupit do policejního sboru
a prison cell  vězeňská cela

How to Get Out of a Traffic Ticket


make no mistake, ...  ale pozor, (platí, že)... / aby bylo jasno
mess around with sb  zde: buzerovat, ztěžovat život
your average Joe  normální člověk
way more fun  daleko zábavnější
she couldn't care less  bylo jí to úplně fuk
nothing but a name  nic než jméno
that said  na druhé straně ale, zároveň ale
when the shit hits the fan  když se to všechno sesere, když půjde do tuhého
run-in with st  střet s (obvykle zákonem)
* a fiddle  housličky
I get a kick out of it  mě to vždycky hrozně pobaví, rozveselí
it made my day  hrozně mi to zlepšilo náladu
let sb off the hook  nechat jít, nepotrestat
you're in for a surprise  připrav se na překvapení
you made your bed, now you're gonna lie in it  co sis navařil to si taky sníš what's your point?  co se tím vším snažíš říct?
blow hot air  plácat nesmysly
* shoddy  odbytý, odfláknutý
put up with st  snášet, tolerovat
* a prick  kokot (not to put too fine a point on it)
* strut  vykračovat si
overly polite  přehnaně zdvořilý
it strokes their ego  dělá jim to dobře (zvyšuje jim to sebevědomí)
suck up to sb  podlézat
he doesn't think much of me  má o mně mizerné mínění
come across like/as sb  působit (nějakým dojmem)
a pushover  slaboch
* overindulge sb  příliš někomu vycházet vstříc
mollycoddle sb  chovat jako v bavlnce
throw sb for a loop  zaskočit, zmást, vyvést z míry
* genuine concern  ryzí obavy, upřímné znepokojení
* scoot over to  rychle se přesunout
frantically  zběsile (třeba mávat)
swerve  dostat smyk
have st on one's conscience  mít něco na svědomí
flustered  lehce vynervovaný
* obediently  poslušně
* slump  poklesnout
* bow  sklonit hlavu
make excuses  vymlouvat se
* set oneself up for st  sám se přivést do situace, kdy
lecture sb  poučovat, dělat někomu přednášku
psych up  nabudit, vyhecovat
shrug  pokrčit rameny
be speeding  jet nadměrnou rychlostí
it's only fair  je naprosto fér, pokud
* say uncle!  kdo je tvůj taťka? (ponižující)
grovel  plazit se před, ponižovat se
change the subject  změnit téma
pull st off  dokázat, zvládnout
pet sb  pohladit
* wax nostalgic about st  nostalgicky rozjímat
* pup   štěně
before long  zanedlouho
boobs  prsa
a grease ball  slizoun
let sb off the hook  nepotrestat, nechat někoho jít
* a nice rack  hezké poprsí
lean over  předklonit se
hassle sb  otravovat
if that's the case  pokud je tomu skutečně tak
fight the charges  mít námitky proti obvinění, nesouhlasit s obviněním
a witness  svědek
a fine  pokuta
cop an attitude  dělat chytrého, pořád mít nějaké připomínky
* condescend to sb  chovat se povýšeně k
snooty / uppity  namyšlený / povýšený
brace yourself  to se teda na něco připrav
he's out for blood  lační po pomstě
eat dirt  pokorně uznat porážku
as a matter of fact  dokonce (in fact)
nail sb for st  lapnout a potrestat za
minor offense  drobný přestupek
it all boils down to this  v podstatě se to dá shrnout takhle
* mutter  nazlobeně si mručet pod vousy
moron  hlupák, pitomec