Jak český Honza ke své angličtině přišel

V našich luzích a hájích převládá dojem, že svou angličtinu člověk nejlépe pozvedne, bude-li se učit z textů obsahujících ‘novou slovní zásobu’. Mýlka převeliká. Nejzajímavější angličtina se ve skutečnosti nachází na pomezítomuhle úplně rozumím’ a ‘tohle bych sám nikdy nevyplodil’. A že tam toho je.

S výjimkou velmi pokročilých studentů dokáže málokterý Čech vyprodukovat anglickou větu delší pěti slov, ve které by nebyla aspoň jedna hororová chyba. (Učím, vím.) Důvodů, proč tomu tak je—a tedy chyb, kterých se při studiu dopouštíme—je celá řada. Tak třeba následující mindset určitě moc nepomáhá.

Při čtení či poslechu anglického textu si každý anglický obrat převedu na nejbližší—jakž takž srozumitelný—český ekvivalent, a tam skončím. Pokud mi překlad dává jakýs takýs smysl, dál již nepátrám.

Ano, základní informaci tímto způsobem z textu vypreparujete (a detaily si domyslíte, případně ignorujete), svou angličtinu ale kupředu neposunete ani o píď. Ukolébá vás totiž skutečnost, že v textu se nachází samá známa slůvka, tudíž ‘tohle všechno znám’.

I had a hard time getting my son to eat healthy growing up. —> Měl jsem těžký čas (rozumíme si, jakože to bylo těžké nebo tak něco) dostat mého syna k jezení zdravě (nebo tak nějak, jakože rozumíme si) vyrůstajíc (jakože, když on vyrůstal, rozumíme si).

Je tam hard, je tam son, je tam eat healthy, je tam growing up, není co řešit. Tímto přístupem si škodíme. I na první pohled srozumitelné věty v sobě mohou skrývat (klíčové slovo je skrývat) množství užitečných obratů, které ve vaší angličtině painfully absentují.

Výsledkem výše popsaného přístupu je mimo jiné to, že s odstupem času nejsme schopni ony zajímavé obraty—které nám v dané chvíli přišly naprosto a zcela srozumitelné—sami použít.

Jako děcko u něj byl hrozný problém zařídit, aby jedl trochu zdravě. —> Tak já to zkusím, jo? As a child it was a very big problem for me to manage that he will eat in some healthy way.

Sůl do ran přisypává tušení, že jsme už kdysi na něco podobného narazili—nebylo tam nějaké time? a grow? a get?—a bohorovně to ignorovali, jelikož jsme dotyčné větě ‘zhruba rozuměli’.

Zkusím tuto tezi ještě jednou ilustrovat na následujícím krátkém monologu. (Mohl bych vybrat v podstatě jakoukoli pasáž z jakéhokoli dobře napsaného textu a výsledek by byl plus mínus stejný.)

I can tell that you’re excited, Gina, and I’m really happy for you. I wish I could be there to see you get the award, but I’ve just been told that I’m being sent to Denver and I won’t be back until Friday.

Asi se shodneme, že text neobsahuje žádnou náročnou slovní zásobu. Běžný student si jej v hlavě snadno převede do češtiny, respektive do něčeho, co s češtinou vzdáleně souvisí. A právě v tom je problém.

Dokážu říct, že jsi velmi vzrušená, Gino, a jsem za tebe rád. Přeju si tam moct být a vidět tě dostávat to ocenění, ale právě mi bylo řečeno, že jsem posílán do Denveru a nebudu zpět do pátku. (Nešťuká se vám?)

Podívejme se na tento překlad z pozice člověka, kterému leží osud češtiny aspoň náznakově na srdci:

Dokážu říct, že jsi velmi vzrušená, Gino, a jsem za tebe rád. Přeju si tam moct být a vidět tě dostávat to ocenění, ale právě mi bylo řečeno, že jsem posílán do Denveru a nebudu zpět do pátku.

Nyní se mravenčími kroky začneme sunout správným směrem. Ani přirozenější překlad, který bych snad dokázal vydýchat...

— máš velkou radost
— přál bych si, abych
— vidět tě, jak dostáváš etc.

... nepřináší v konečném důsledku kýžený efekt. Vaši angličtinu totiž neobohatí o ekvivalenty následujících českých obratů:

— je mi jasné, že / poznal jsem, že
— hrozně se těšíš / jsi z toho nadšená
— velice ti to přeju / gratuluju
bohužel nemůžu / byl bych rád, kdybych mohl
— vidět, jak dostáváš
dověděl jsem se, že
posílají
— vrátím se v pátek

Takže ještě jednou. Zde je původní text, tentokrát s vytučněnými pasážemi, na něž by se člověk měl při studiu soustředit:

I can tell that you’re excited, Gina, and I’m really happy for you. I wish I could be there to see you get the award, but I’ve just been told that I’m being sent to Denver and I won’t be back until Friday.

Čtyřicet tři slov. Osm extrémně užitečných obratů a gramatik. Pravděpodobnost, že si jich průměrný student všimne? Velmi nízká.

It is very clear that you are looking forward to go there very much, and I wish you it.

Generally speaking doporučuju při jakémkoli převodu češtiny do angličtiny (i naopak) vycházet z následujícího předpokladu: Všechno je jinak.

I will return... jak se řekne ‘AŽ’? ... on Fr—, ne, ‘in’, ne, ‘on’, moment, že by ‘at’? ne, určitě ‘on’, takže ‘on Friday’.

Něco je trochu jinak, většina je úplně jinak. Doslovné překlady škodí — vytváří iluzi, že umíte aktivně používat obraty, jimž ve skutečnosti jen pasívně rozumíte.

Unfortunately it is not possible for me to be there and see how you are getting this award, but I just obtained some informations that they are sending me to the Denver.

(Ale rozuměli by mně, že?)