Book of Stories Vol. 5: Vocabulary

The Story of Joe Bird
Pinky and I
Big Frank
Oh Rats
Angela the Kid-Dropper
Sleeping Sand, Silent Cloud
The Killdozer
Getting Your House in Order
Four Coats No Funerals
Phineas Gage: the Man, the Legend
Unmarried
Paper Towns
Double Trouble
On the Secret Life Of 13-Year-Olds
Declaration of Independence in 2024 American
Babysitting Pretty
Speeding Ticket
Auggie’s Story
A Yard Does Not a Gardener Make
The Mustang Man
The Fury of an Underground Fire
Chucky, You’ll Be Fine
Mattress Mack
Amelia, John, John, Amelia
I Fought The Law and The Law Won
Nature vs Nurture
Switched at Birth
Unfrozen (Brains in Jars)
Growing Up Poor
The Alleys of New York
A Sticky Situation
Beebe Mm Beebe Yeah
My Little Karate Champ
Some Days You Are the Pigeon
My Volvo, My Enemy
Let’s Stand Up To The Big Guy
Prank Lloyd Wright
Steve and Sandra’s Sleeping Habits
The O’Hare Massacre
Running Down The Dream
The Little Mermaid
Dishwasher Pete: Closing Time
What Ann Does For April
A Good Old-Fashioned Girl
Things I Was Unprepared For As a Lead Developer
Don’t Cry For Me, Tennessee
Water Heater Rules
Women, We Can Hardly Explain
Haggling, The Benefits Of
Band On The Run
You’ve Made Your Bed
The City vs DIY
The Making Of a Cartoonist
19 Things To Know About Me
In The Hood
Mall Santa
Good Long Game, Son
Bike Half Down Kinda Guy
Old Books, Older Bones
What the Hell Is a Calzone?
Keith Jarrett’s Piano
High Food Prices
My First Bar Fight
Our Son’s After-School Job
The Gross Coworker
Way Down In The Hole
Nostalgia (Not a Sickness Since 1850)
That’s How I Plan On Leaving
Hero Just For One Day
A Rough Patch
What’s The Deal With Soccer Gear
Camp David
Erin the Juggler
She’s Got a Book To Write
My Graduation Surprise
The Travel Bug
Whiteboard Jungle
Three Cheers For Mama
Shopping In Pajamas
The Burcak Story

The Story of Joe Bird


suckerpunch sb bez varování někomu dát pěstí
rattle on rychle mluvit
patch st up opravit, dát zase do pořádku
overhead provozní výdaje
it's a license to print money to vydělává samo
a go-getter ambiciózní člověk
self-involved do sebe ponořený, sebestředný
OD overdose, předávkovat se
a regular štamgast

Pinky and I


quarterback zde: člověk, který všechno řídí
breadwinner ten, kdo vydělává
complement sb doplňovat (aby byl kompletní)
call the shots rozhodovat (o všem podstatném)
pull it off zvládnout to, dokázat to

Big Frank


freshman 40 the 40lbs gained by girls during their freshman year of college
on the off chance that ... kdyby čistě náhodou ...
a headshot profilová fotka
I was intrigued zaujalo mě to
warts and all se vším všudy (i s méně příjemnými aspekty)
have a thing for st mít v oblibě
yo-yo dieting když váha lítá nahoru dolů
see it through dotáhnout do konce
a quitter člověk, který nic nedotáhne do konce
buy into st věřit něčemu
chances are je velmi pravděpodobné, že
commiserate společně si zanadávat
relate chápat něco (protože jste si tím sami prošli)
internalize st vnitřně se ztotožnit s, zažít si
douche kretén
a stickler for rules pedant na pravidla
let it slide neřešit to, nechat to být
it has one thing going for it jednu výhodu to ale má
I should be so lucky to já můžu jen závidět
we were bummed zkazilo nám to náladu, byli jsme rozmrzelí
don't beat yourself up nevyčítej si to
pass away zemřít

Oh Rats


be winding down pomalu končit, chýlit se ke konci
kick in naskočit (začít působit)
a ladies’ man děvkař, sukničkář
let alone natož
hang on to st nechat si, nezbavovat se
throw a wrench into st narušit, rozbourat (plány)
bummed rozmrzelý, nakrknutý
not unlike podobně jako
a crash course rychlokurs
what a downer to člověku zkazí náladu
warm up to sb najít si k někomu vztah, oblíbit si někoho
a slumber party pyžamový večírek
he’s a creep já z něj mám úplně husí kůži
take a raincheck nechat/odložit na někdy jindy
she was mortified studem se do země propadala
it cramps my style mě to hrozně omezuje (a ubírá mi to na cool faktoru)
something’s gotta give něco se musí změnit, takhle to dál nejde
pull the trigger říznout do toho, opravdu to provést
what are they up to? co mají za lubem?
treats pochoutky, kokinka
flabbergasted paf, v šoku
wedge oneself sw vklínit se
mid-run vprostřed (roz)běhu
damage control limitace škod
belly flop placák (dopad na břicho)
pathetic ubohý, zoufaký, trapný
he plays the long game plánuje několik tahů dopředu
give credit where credit is due kdo umí, umí (uznat kvality soupeře)
buy st hook line and sinker něco sežrat i s navijákem
he has my number přesně ví jak na mě, má mě přečteného
call the shots rozhodovat (o zásadních věcech)

Angela the Kid-Dropper


a stock guy kdo naskládává zboží do regálů
uptight upjatá
a sink dřez, umývadlo
come out of the woodwork vynořit se bůhví odkud
let go of st pustit (přestat držet)
topple over převrátit se, překlopit se
tip st naklonit
hand-me-downs oblečení po někom
a sling vak na dítě nošený přes rameno
why is she always on my case? proč do mě pořád ryje?
get it seen to ať se ti na to někdo podívá
lay into sb obořit se na někoho
a playpen dětská ohrádka

Sleeping Sand, Silent Cloud


go all in jít do toho naplno
pull out all the stops jít do toho naplno
I’m losing it začínám se hroutit / panikařit
…, the works se vším všudy
blow sb’s mind vyrazit dech, nadchnout
I’m having second thoughts začínám to své rozhodnutí přehodnocovat
damn straight (I do) no to si piš, že jo
detain sb zadržet (policie)
the odds are against me moc nadějně to nevypadá
we didn’t stand a chance
propose to sb požádat o ruku
second-guess oneself zpětně přehodnocovat vlastní rozhodnutí
mope být jak tělo bez duše, bloumat
knick-knacks cerepetičky, cetky
curled up in the fetal position schoulená do klubíčka
take the plunge říznout do toho (opravdu to udělat)
go out on a limb zariskovat
let the chips fall where they may ať to dopadne, jak to dopadne
put oneself out there vydat se všanc (učinit se zranitelným)
damn the torpedoes odvážně do toho
rip off the band-aid musíš do toho prostě říznout (rychle strhnout náplast)
can’t have it all nemůžeš chtít všechno
quirks xxx

The Killdozer


a car shop autoopravna
a sewer line kanalizace
stuffed suits/shirts nafanfrnění úředníci
they have it in for me mají na mě spadeno, zasedli si na mě
they are out to get me jdou po mně
screw sb over ojebat, podvést
have a grudge against sb mít spadeno na / mít pifku na
we have our work cut out for us to si mákneme, to nám dá zabrat
slo-mo slow motion
stick it to the man nandat to těm nahoře
he snapped ruply mu nervy, už to nevydržel
stand one’s ground stát si za svým
jerk sb around dělat z někoho blbce, manipulovat
she went out of her way to … vyvinula maximální úsilí, aby
vindictive pomstychtivý
unhinged pomatený, vyšinutý
go off the deep end úplně zcvoknout
it wasn’t for lack of trying ale snaha byla

Getting Your House in Order


get in shape dostat se do formy, nabrat fyzičku
set one’s sights high stanovit si vysoké cíle
a cure-all všelék
get one’s toes wet ozkoušet si něco
a crash diet rychlodieta
cutbacks úsporná opatření
across the board globálně, ve všech směrech
ditch st zbavit se, odhodit
a landline pevná linka (telefon)
granted, … uznávám, že ...
it’s second nature to me now teď už to dělám úplně automaticky
get down on oneself vyčítat si něco, být ze sebe zklamaný
it has a lot going for it má to spoustu výhod

Four Coats No Funerals


subconsciously podvědomě
it rubbed off on me projevilo se to na mně, to jsem si odnesl
it hits close to home to zabolelo, byla to rána do citlivých míst
go overboard přehnat to, přepísknout to
a victory lap vítězný okruh
I can’t wrap one’s head around it to mi hlava nebere
I had to eat my words

Phineas Gage: the Man, the Legend


a fuse roznětka
make light of st zlehčovat
you have your work cut out for you to si mákneš, to nebudeš mít vůbec snadné
puffed up napuchlý, natečený
it was touch-and-go bylo to o fous, mohlo to dopadnout blbě
even-keeled vyrovnaný (mentálně)
standoffish odměřený

Unmarried


fussy hnidopišský, puntičkářský
spiral dostat se do hrozných stavů
lash out kopat kolem sebe, vyjíždět po někom, štěkat na
a tantrum záchvat vzteku
knock it off nechat toho, přestat s tím
(I couldn’t do it) if my life depended on it ani zaboha
he had a meltdown sesypal se / zhroutil se
it’s not a free pass to … to ti ještě nedává právo (dělat něco)
follow st to a T řídit se něčím do puntíku
a spreadsheet excelovská tabulka
spook sb vyplašit, vystrašit
put oneself out there make oneself available (and vulnerable)
and I played along a já jsem tu hru hrál s (nimi), předstíral souhlas
no kidding zde: to teda jo
I give her the benefit of the doubt já jsem se jí prostě rozhodl věřit
toss one’s hat in the ring taky se té soutěže účastnit
he straight-up copied it natvrdo to prostě okopíroval
dabble in st orientačně si ozkoušet (nějaký koníček)
not pan out nedopadlo to (podle plánu)
touché (to zabolelo, ale) asi máš recht
worth a shot za pokus to stojí/stálo
bum sb out pokazit náladu
run interference for sb čistit někomu cestičku
wishful thinking jen zbožná přání
throw it in the hamper hoď to do špíny (oblečení)
a work in progress ještě je na tom co zlepšovat, hotové to není

Paper Towns


set in stone jasně dané, pevně stanovené
pass st off as st vydávat něco za něco
you can tell that … jde poznat, že / je zřejmé, že
sneaky vychytralé
pick up the slack odedřít něco, na co se někdo jiný vykašlal
more often than not ve většině případů
a one-horse town malinká vesnice
come in handy to se šikne, to se hodí
fess up přiznat se
there will be hell to pay bude zle, hrozně to schytáte
double down (namísto toho, aby ustoupil) ještě přidat

Double Trouble


disposable na jedno použití
have nothing to go on nemít se čím řídit
unnerving znepokojující
hook sb up with sb dohodit někomu někoho (kdo pomůže)

On the Secret Life Of 13-Year-Olds


prim and proper upjatý, až prudérní
a shrub keř
indecipherable nerozluštitelné
overdue (books) které měly být už odevzdány/vráceny
bail on sb vykašlat se na něco (a někoho nechat v tom)
a clean slate čistý štít
dredge st up vyhrabat (bůhví odkud)
bring sb up to speed uvést do obrazu, informovat o nejnovějším vývoji
a scrappy underdog snaživý outsider
bounce around a place potulovat se po
you do you dělej, jak je ti vlastní
cram narvat, cpát
for that matter ostatně
thrill sb nadchnout, strhnout
get a kick out of st mít z něčeho velké potěšení
drown sb out přehlušit
jailbait nezletilá, doslova: návnada do vězení
bug sb otravovat, prudit
get a rise out of vytočit, trolovat
a field trip exkurze
parallel park podélné parkování
the grass is always greener … člověk vždycky chce to, co nemá
he has come a long way hodně se od té doby změnil / posunul k lepšímu
rattled otřesený, vyvedený z míry
it’s par for the course to je úplně normální, přesně podle očekávání
the right call správné rozhodnutí (rozhodčího)
stomp around dupat
Go figure. Neuvěřitelné. / Kdo by to byl řekl.
stitches stehy, švy
I’m not holding my breath moc velké naděje si nedělám

Declaration of Independence in 2024 American


out of whack rozhozené, neukotvené
go it alone zkusit to sám (bez partnerů)
cut loose odtrhnout se, odříznout se
I’m getting stir crazy už to se mnou šije, musím vypadnout
all bets are off nikdo netuší, k čemu to povede
we’re in too deep už jsme v tom příliš zaangažovaní
reinvent the wheel vymýšlet něco, co už dávno existuje
out of whole cloth z čisté vody (vytvořit, vymyslet)
be born with a silver spoon in their mouth xxx
she’s giving me the silent treatment máme doma tichou domácnost
have a say in st mít v něčem slovo, moct do toho mluvit
do away with st odstranit, zbavit se
a slip-up kiks, drobná chyba
a white lie drobná lež (dobře míněná)
it beats getting used to … pořád lepší, než si zvykat na ...
perk up ožít, zpozornět
step up to the plate nezbavit se zodpovědnosti, vzít to na sebe
get sloppy začít to flákat, přestat dělat věci pořádně
don’t pull that shit again tohle už nezkoušej
better safe than sorry jistota je jistota
a crook podvodník, křivák
I have your back na mě se můžeš spolehnout
go to bat for sb bojovat za někoho
two-faced falešný, pokrytecký
throw sb under the bus obětovat někoho, hodit přes palubu
he has it in for us zasedl si na nás, má na nás pifku
hang sb out to dry nechat se v tom vymáchat, hodit přes palubu
speak up ozvat se (proti něčemu)
out of (sheer) spite naschvál (ze zlé vůle)
Limeys urážlivě: Angličani
not on my watch dokud tady velím já, tak ne
I hate to rain on your parade, but ... nechci ti kazit radost, ale
twist the knife ještě si přisadit, sypat sůl do ran
run it by us first nejdřív to nechej zkontrolovat (a odsouhlasit) nás
go AWOL zmizet bez povolení, vypařit se
you couldn’t be bothered to … nedal sis ani tu práci / vykašlal ses na to, abys
on the off chance that kdyby čistě náhodou (pro případ, že by)
set up shop somewhere začít fungovat někde, založit si provozovnu
tick sb off naštvat
see to it that … postarat se, aby / dohlédnout na to, aby
petty malicherný, hádavý
open up a can of worms otevřít Pandořinu skříňku, to se vyvalí ven tolik ...
I would just as soon … raději bych
do sb’s bidding pracovat pro (řídit se výhradně jeho pokyny)
it rubs me the wrong way na to jsem alergický
that’s all well and good, but … to je sice moc hezké, ale ...
strut around pyšně si vykračovat
get in sb’s face kritizovat, nadávat, hučet do
blow off some steam vybouřit se, odreagovat se
throw one’s weight around roztahovat se, machrovat, dělat ramena
ruffle feathers šlapat lidem na kuří oko, provokovat
just for the hell of it aby byla sranda, pro zábavu
for weeks on end celé dlouhé týdny
a freeloader parazit, příživník
the poor schmuck ten ubožák jeden
I have a lot on my plate mám toho moc (práce, úkolů)
how is it coming along? jak se to vyvíjí?
a cash crunch nedostatek financí
do a 180 úplně obrátit
he kept pushing his luck tlačil na pilu, pokoušel štěstí
GTFO get the f*** out
a shot across the bow varovný výstřel
catty hádavý
pissy přinasraný
none whatsoever absolutně žádný
we have no beef with you nemáme s vámi žádný spor
and the kicker is … a úplný vrchol je, že ...
sic sb on sb poštvat na
injuns Indians
whaddaya mean? what do you mean?

Babysitting Pretty


fork out (money) vyklopit, vypláznout (peníze)
tackle sb atakovat někoho
utensils příbor
a gem drahokam, zde: poklad
tuck sb in uložit někoho do postele
you’re a lifesaver ty jsi (naše) záchrana
it’s just as well ledvá dobře, je to tak lepší

Speeding Ticket


tremendously ohromně
I’m hyper jsem pořád extrémně vycukaný / nervózní
it all boils down to this v podstatě jde o to, že