Book of Stories Vol. 6: Vocabulary

A Good Kid
Tommy’s Got a Plane
Eels Like Home

A Good Kid


shoot the breeze klábosit, tlachat
a regular štamgast
hunched shrbený
she's always yakking about ... pořád mele o tom, jak ...
brag chlubit se
put the moves on sb balit (někoho)
look out for sb dávat pozor na (hlídat)
a pickle zde: nakládaná okurka
tackle sb atakovat
he had it coming koledoval si o to
strike a chord with sb zapůsobit na, rezonovat s
bond sbližovat se
a bar crawl tah (po hospodách)
it’s out of my hands to už neovlivním
choked up dojatý
safe and sound živ a zdráv
we go out of our way to … děláme maximum pro to, aby ...

Tommy’s Got a Plane


wing it improvizovat
shrug it off pokrčit rameny nad, odbýt
for bragging rights aby se tím mohl chlubit
let alone natož (pak)
coast jet samospádem
it was bound to happen nevyhnutelně, muselo k tomu dojít
thread the needle najít si cestičku mezi ...
press charges zažalovat
copycat napodobovatel
eavesdrop odposlouchávat, tajně naslouchat
I don’t buy it tomu nevěřím
intersection křižovatka
sober up vystřízlivět
a stunt kaskadérský kousek

Eels Like Home


be on the lookout for st vyhlížet něco
nag pořád prudit s něčím
a marsh mokřad, bažina
I wouldn’t touch it with a ten-foot pole od toho ruce pryč, s tím nechci mít nic společného
no one who’s in their right mind žádný normální/rozumný člověk
straight up natvrdo
we were intrigued zaujalo nás to