Book of Tests Vol. 1

Little Drops of Poison | Rain Into a Paper Cup

Dvě knihy obsahující 815 příkladů současné americké angličtiny v její přirozené hovorové podobě; příkladů navybíraných s pečlivostí autorovi až nevlastní, a graficky krásně zpracovaných. Plus 815 stejně přirozených českých překladů (quibble at your own peril) a mrtě doprovodných mini-testů uzavírajících všechny únikové cesty.

blue
white
V závislosti na vašem aktuálním mentálním rozpoložení můžete porovnávat české a anglické verze stejných vět, učit se, zkoumat vlastní nedostatky, testovat své dovednosti, nebo se ledabyle brouzdat a nasávat.

    přenosný formát 20x15cm, cca 330 pevných stran
    cena 460 Kč / €18
    objednávky přes email milan.sacha.jr@gmail.com

    PEKELNĚ DLOUHÉ ÚVODNÍ SLOVO
    HYPER-KRÁTKÉ ÚVODNÍ SLOVO

    další tištěné učebnice
    seznam ebooks
    plán na další roky

C-WORDS: míněno samozřejmě conversation; jak slušně či méně slušně o něco požádat, jak něco přirozeně navrhnout, jak důrazně doporučit, jak oznámit, že něco hodláte provést, nebo jak decentně oponovat (to vše jinak než jen pomocí can must will want should please but); také jak spojovat věty pomocí unless, although, except či which is why; a jak nejlépe využít potenciálu figure, feel nebo wish; plus kornukopie dalších doozies

VERBAL ABUSE: nečekaná použití známých sloves (a pár nesloves, for good measure); přeložili byste koupit pod stromeček / dobře dopadnout / jet metrem pomocí get, do/go, take?

ON TIME: časových předložek a spojek známe zhruba šest, a z nich pět používáme špatně; tohle partikulární pole se dlouhodobě zoufale dožaduje orby, a orby se mu také dostane

PRAY TELL: máte recht, "slovesa komunikace" nezní moc sexy; pokud víte, jak na české obviňovat, bránit, fňukat, chválit, seřvat, posmívat se, nebo lichotit, máte propustku

GONE MENTAL: člověk nebývá jen sad, happy, tired, občas bývá taky popletený, nadšený, na nervy, nesvůj, dojatý, zaskočený, vyšťavený a jinak diskombobulovaný

PEEVEE: frázová slovesa máme rádi, zejména ta nepostradatelná jako take off (letadlo se odlepuje od země), give away (otec předává dceru u oltáře), nebo take in (švadlena zabírá kalhoty); zde se vydáme po jiné stopě

’MURICAN: proč v americké angličtině neuslyšíte "you needn’t be so cheeky, lads, bugger off to your bloody flat," "perhaps I shall mend my trousers whilst mummy gets pissed in the pub", "the queue appears rather long for such a rubbish film" “pity this bloke can’t be arsed to fetch us a fag, innit?” nebo “quite, I do fancy a spot of tea as well

Někdo trefně poznamenal, že skutečný život se odehrává mezi momenty, které za život považujeme. Podobně se i angličtina z velké části odehrává mezi slovíčky a obraty, které si vypisujeme. Mnohé klíčové znalosti vstřebáváme tak nějak mimoděk, osmoticky, aniž bychom si toho byli plně vědomi. Příklady? Let’s see.

Zcela jiný slovosled, než má čeština. Členy, které čeština nemá vůbec. Různé typy otázek a záporů. Pomocná slovesa celkově. Vztažné věty. Předložky s ing tvary. Posuny časů. Časové obraty a s nimi spojené časy, jimiž čeština nedisponuje. Účelové so that. Změny slovosledu v nepřímých otázkách. Přivlastňovací tvary typu people’s, které čeština nemá. Všechno další, co čeština nemá. Moc toho je, moc.

Proto i v této knize slouží (výše zmíněné) tématické celky jen jako jakási zástěrka. Používám je v podstatě jako kolíky, na které conveniently zavěšuju další obsah, který se jinak vzpurně odmítá nechat klasifikovat a zařadit do úhledných škatulek. Bylo by tedy velmi nemoudré soustředit se pouze a výhradně na zvýrazněné obraty.

How to Use This Book