GroundWork

* GROUNDWORK je aktuálně vyprodán. V průběhu roku 2024 vyjde hopefully nová verze.

   kombinace toho nejlepšího z ebook Groundwork a Book of English Vol. 1
   gramatika, příběhy, testy
   příloha pro učitele angličtiny
   přenosný formát 21x16cm, cca 320 stran
   cena 420
   objednávky přes email

Co je GroundWork?
GW je soubor čtyř kapitol pojednávajících o základní anglické gramatice. Každá z nich popisuje několik gramatických jevů různé vážnosti a každá představuje výrazný krok kupředu. GW pokrývá všechna základní úskalí anglické gramatiky, aniž by se přitom zabíhalo do zbytečných podrobností nebo bychom se nimrali v nepodstatných rozdílech. Nejde zde o angličtinu, z které se skládají oficiální testy, jde o angličtinu, která se dnes v anglicky mluvích zemí skutečně používá. gw_cover
Jelikož vedle velké gramatiky existuje neméně důležitá gramatika malá, sestává druhá polovina knihy z kratších gramatických poznámek (Notebook z BoE Vol. 1). Gramatika se nejlépe učí, když je navázána na souvislejší text, pročež zde najdete i kompletní příběhy a dialogy, z nichž jsou gramatické poučky vypreparovány. Vedle gramatiky si můžete výrazně rozšířit slovní zásobu – jak prostřednictvím příkladových vět, tak i příběhů

Jaký je smysl GroundWork?
V prvé řadě by vás GroundWork měl nastartovat, nebo chcete-li, uvést do děje: poskytnout vám základní povědomí o fungování angličtiny, poukázat na nejožehavější problémy a dovést vás do bodu, kde se při používání angličtiny budete cítit relativně jistí. Po úspěšném zvládnutí GroundWork by vám nic nemělo bránit v práci s delšími anglickými texty. (Přeložit větu je jedna věc. Přečíst si článek a pak jej z hlavy převyprávět, no co vám budu vykládat. Nasajte GroundWork a můžete se s klidným svědomím přesunout k příběhům.

Pro koho je GroundWork určen?
Pro inteligentní (opětovně) začínající studenty. Každopádně není pro blbce ani pro lenochy (a především pak není pro chronické stěžovatele). Je zamýšlen pro lidi, kteří mají výdrž. Že na cizí jazyky nemáte buňky? Holt budete postupovat trošku pomaleji.

Z praktického hlediska je GroundWork určen:
a) blaženě nevědomým začátečníkům, kteří netuší, jaká mezi angličtinou a češtinou zeje od prvního kroku propast
b) těm, kteří se o angličtinu kdysi letmo otřeli (možná i opakovaně) a nabyli přesvědčení, že angličtina je neproniknutelnou houštinou vzájemně si odporujících pravidel – možná ano, ale co s tím naděláte?