Book of English Vol. 2
aneb anglická gramatika pro středně a velmi pokročilé studenty
blue

Když jsem před deseti lety dopsal GroundWork — i.e. základy anglické gramatiky pro inteligentního českého studenta — z představy, že bych měl sepsat další díl, pro pokročilejší studenty, se mi regulérně rosilo čelo.

V následujících letech jsem se nicméně opakovaně přistihnul při tom, že pokročilejší gramatiky vysvětluju pořád dokola, kterýžto způsob trávení volného i nevolného času se mi jevil úmorným. Usoudil jsem, že bude záhodno se kousnout a tohoto partikulárního albatrose ze sebe setřepat.

Hence Book of English Vol. 2, anglická gramatika pro středně a velmi pokročilé studenty. Kniha olbřímí, pro určitý typ studenta ale velmi přínosná. V duchu unknown unknowns totiž vyplňuje mezery, o nichž často ani nevíme, že mezerami jsou. Díky BoE2 se mnohé znalosti, které dosud bezcílně bloumaly vašim mozkem, propojí a začnou konečně dávat smysl.

Zjistíte mimo jiné:
— proč have been ve spojení must have been nemá nic společného s předpřítomným časem
— že neměl jsi to říkat / musela odejít se dají překládat dvěmi úplně odlišnými způsoby
— kde všude se v angličtině vyskytuje tvar being
— kolik různých / stačit / kvůli v češtině existuje a jaké problémy každé z nich prezentuje vis-a-vis překlad do angličtiny
— proč používáme in case tam, kde nemáme, a nepoužíváme jej tam, kde bychom měli
— proč nadužíváme slova jako manage, shock, crazy, incredible, necessary, successful či advantage a čím je nahradit
— že neumíme správně používat ridiculous nebo a while
— co všechno obstarávají v hovorové češtině slovesa kašlat / řešit a jak se převádí do angličtiny

Když řeknu, že výše uvedené není ani setina toho, co na šesti stech stránkách BoE2 najdete, myslím tím, že výše uvedené není ani setina toho, co na šesti stech stránkách BoE2 najdete.